Uzayda Türkler Var Projesi Atölye Programı’na Hoş Geldiniz!

Yakın zamanda Uzayda Türkler Var projesinin kurucusu Yılmaz Bey, uzayda insanların yeni yaşamın mümkün olabileceğini kanıtlamak için 50 kişilik ekibini kurar ve alanında bir ilki gerçekleştirmek için yola koyulur. Bilinmezler içerisinde hayat kurmaya çalışılan gezegenimizin ismi Göktürk-1’dir. Göktürk-1’e varan genç kaşiflerimiz gezegenin bilinmez yaşam tarzını çözmeye ve var olan problemlerle ilgili bilgi toplamaya başlarlar.

Kaşiflerimizin veri topladıkları alanlar tüm dünyayı ilgilendiren toplumsal ve küresel problemlerdi. Bu küresel güçlük ve problemleri çözmek için Türkiye’de bulunan genç mucitlerden yardım beklediler. Her bir vatandaş, yardıma ihtiyaç duydukları sosyal sorunları ayrıntılarıyla anlatan yardım mektuplarını Türkiye’ye gönderdiler. Bu mektuplarla gönderilen yardım mesajları sağlık, ulaşım, güvenlik, iletişim ve daha birçok toplumsal problemlerle ilgiliydi.

Ellerinde 3 boyutlu yazıcı bulunan kaşiflerimiz, genç Türk mucitlerimizden gelen ürün fikirlerini bu atölye çıktıları ile beklemekteler.

Bu atölye çalışmasının Türk çocuklarına faydalı olması dileklerimizle.

Uzayda Türkler Var Projesi Başkanı

Kaşiflerimiz

Göktürk-1’de bulunan 50 vatandaş, solda bulunan problem kartlarını genç Türk kaşiflerine ilettiler. Her bir öğrenciye birer vatandaş kartı verilerek toplamda 6 saatlik bir atölyenin ardından ilgili soruna çözüm bulması istenir.

Bu atölye, 3 boyutlu modelleme ve 3 boyutlu model yazdırma teknolojilerinin nasıl çalıştığını ve kullanıldığını anlamakla başlıyor. Çocuklar, ellerinde bulunan problemlere karşı çözümü şu iki yöntemle yapacaklar:

  1. 3B Yazıcı
  2. Hayalleri…

Tasarım Odaklı Düşünme Becerisi

Bu atölyede yer alan genç mucitlerimiz Stanford Tasarım Okulları‘nın  Tasarım Odaklı Düşünme yöntemine ait 6 adımlı tasarım sürecinden geçmekteler. Atölyeye başlayan çocuklarımız, atölye sonunda genç mucitler olarak çıkıyor.

Siz de öğretmenler olarak bu sürece sınıftaki çocuklarınızı dahil etmek ister misiniz?

1) Empati Kur

Öğrenci 50 vatandaş kartından bir adet kendine seçer. Seçmiş olduğu karta ait problemi derinlemesine anlayarak okur ve hazırlamış olduğumuz Mucidin El Kitabı isimli kılavuzda bu problemi yaşayan kişinin problem karşısında kendini nasıl hissettiği sorulur. Ayrıca yine kılavuzda problemi yaşayan kaşifin belirtmiş olduğu sorunun dünyada ne tür bir soruna denk düştüğü öğrenciye sorulur.

Son olarak Empati kelimesinin ne anlam taşıdığı öğrencinin kendi tanımıyla kılavuza yazılır.

2) Problemi Tanımla

Tanımlama aşamasında öğrencimiz, kaşifin Göktürk-1 gezegeninde ne tür bir toplumsal problemle karşı karşıya kaldığını tanımlar. Dünyada var olan problem durumu ile eşleştirir ve bu toplumsal problemi internet üzerinden araştırma yaparak elde etmiş olduğu bilgilerle açıklar. Problemin net bir çerçevesini çizer.

Rehber rolünde olan öğretmenlerimiz, problemin ne tür bir toplumsal probleme denk geldiği ve problemi tanımlama konusunda rehberlik yapar.

3) Fikir Üret

Fikir Üretme aşamasında mucitlerimiz, problem durumuna karşılık nesne tabanlı bir fikir üretirler. Fikirlerinin bu problemi çözmesi büyük önem taşıyor ve bu konuda rehberlerimizin yönlendirmesi çok önemli. Beyin fırtınası yapan çocuklarımız icat etmeyi planladıkları fikirlerini çizer ve çizim üzerinde özelliklerini belirtirler.

4) Prototiple ve Test Et

Prototiple ve Test Et aşamasında mucitlerimiz, fikir halindeki icatlarını oyun hamuru kullanarak birer nesne haline getirirler. Tasarladıkları icatlarına ait çizim ve açıklamalarını yazarak prototiplerini, yanında bulunan arkadaşı ile değiştirerek “eş değerlendirmesi” yaparlar. Eş değerlendirmesi sonucuna göre soru sormak veya değiştirilmesini istediği kısmı birlikte tartışarak uzlaşırlar.

Uzlaşan mucitlerimiz tasarımına tekrardan oyun hamuru, çizim ve fikir üzerinde şekil verirler. Prototip, nihai haline gelene kadar bu süreç devam eder. Nihai halinde ürüne bir isim verilir. Atölye ortamında diğer arkadaşları ile prototipin son hali sunulur.

5) Paylaş

Mucitlerle birlikte yapılan tüm bu prototipleri nasıl ürün haline getirecekleri ve bunu nasıl Göktürk-1 gezegeninde bulunan kaşiflere gönderileceği tartışılır. 3 Boyutlu yazıcılardan bahsedilerek, Uluslararası Uzay İstasyonu’da dahil olmak üzere Göktürk-1’de bulunan kaşiflerde de bu cihazdan bulunduğundan bahsedilir. 3 Boyutlu tasarım aracı olan Tinkercad aracını kullanarak, prototipledikleri ürün fikirlerini 3 boyutlu model haline getirirler ve bu çalışmayı kaydedip proje adına paylaşırlar.